91.50 วาริชเรดิโอ ให้การต้อนรับ สาวปอ ปาริชาติ กับ สาวเปรม ปรียาภรณ์ จาก..ค่ายอาร์สยาม
เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2557 ที่ผ่านมา สาวปอ ปาริชาติ สาวน้อยเสียงดีจากถิ่นสกลนคร กับ สาวเปรม ปรียาภรณ์ สาวน้อยเสียงใสจากเมืองร้อยเอ็ด จาก..ค่ายอาร์สยาม ร่วมทำรายการ กับทีมงานหนุ่มเมืองยศ - สาวพร ภูไท วาริชเรดิโอ

บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง

91.50 วาริชเรดิโอ ให้การต้อนรับ สาวปอ ปาริชาติ กับ สาวเปรม ปรียาภรณ์ จาก..ค่ายอาร์สยาม


91.50 วาริชเรดิโอ ให้การต้อนรับ สาวปอ ปาริชาติ กับ สาวเปรม ปรียาภรณ์ จาก..ค่ายอาร์สยาม


91.50 วาริชเรดิโอ ให้การต้อนรับ สาวปอ ปาริชาติ กับ สาวเปรม ปรียาภรณ์ จาก..ค่ายอาร์สยาม


91.50 วาริชเรดิโอ ให้การต้อนรับ สาวปอ ปาริชาติ กับ สาวเปรม ปรียาภรณ์ จาก..ค่ายอาร์สยาม


91.50 วาริชเรดิโอ ให้การต้อนรับ สาวปอ ปาริชาติ กับ สาวเปรม ปรียาภรณ์ จาก..ค่ายอาร์สยาม


91.50 วาริชเรดิโอ ให้การต้อนรับ สาวปอ ปาริชาติ กับ สาวเปรม ปรียาภรณ์ จาก..ค่ายอาร์สยาม

        
@ Copyright 2014 95.75 MHz.waritradio All rights reserved.