โครงการศิลปินจิตอาสา..แบ่งปั่นน้ำใจให้ชุมชน
FM.95.75 วาริชเรดิโอ นำโดยหนุ่มเมืองยศกับสาวพรภูไท ได้ร่วมกับศิลปินดัง เอกพล มนต์ตระการ, อ.ไพรัตน์ ชูรัตน์, น้องเมย์ สุพัตรา, แพรวา พัชรี, แพรวา ขณิตา, บ่าว ยะจัง, มิ้น ศศิกาญจน์, สุระ วรรณชัย, แดนไทย ไชยา ได้จัดโครงการศิลปินจิตอาสา..แบ่งปั่นน้ำใจให้ชุมชน เพื่อระดมทุนสร้างลานเอนกประสงค์หน้าอาคารหลังใหม่ ที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง สพป. สกลนคร เขต 2

โครงการศิลปินจิตอาสา..แบ่งปั่นน้ำใจให้ชุมชน


โครงการศิลปินจิตอาสา..แบ่งปั่นน้ำใจให้ชุมชน


โครงการศิลปินจิตอาสา..แบ่งปั่นน้ำใจให้ชุมชน


โครงการศิลปินจิตอาสา..แบ่งปั่นน้ำใจให้ชุมชน


โครงการศิลปินจิตอาสา..แบ่งปั่นน้ำใจให้ชุมชน


โครงการศิลปินจิตอาสา..แบ่งปั่นน้ำใจให้ชุมชน


โครงการศิลปินจิตอาสา..แบ่งปั่นน้ำใจให้ชุมชน


โครงการศิลปินจิตอาสา..แบ่งปั่นน้ำใจให้ชุมชน


โครงการศิลปินจิตอาสา..แบ่งปั่นน้ำใจให้ชุมชน


โครงการศิลปินจิตอาสา..แบ่งปั่นน้ำใจให้ชุมชน


โครงการศิลปินจิตอาสา..แบ่งปั่นน้ำใจให้ชุมชน


โครงการศิลปินจิตอาสา..แบ่งปั่นน้ำใจให้ชุมชนโครงการศิลปินจิตอาสา..แบ่งปั่นน้ำใจให้ชุมชน

        
@ Copyright 2014 95.75 MHz.waritradio All rights reserved.