ผังรายการสถานีวิทยุวาริช เรดิโอ FM 95.75 MHz.

 

ผังรายการสถานีวิทยุวาริช เรดิโอ FM 95.75 MHz.

ทีมงานหนุ่มเมืองยศ-สาวพรภูไท ( วันเสาร์ - อาทิตย์ )

82 หมู่ที่ 7 บ้านกุดพร้าว ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150

โทร. 080-1982757 , 082-8453621

เวลา

ชื่อรายการ

ผู้ดำเนินรายการ

เบอร์โทรติดต่อ

04.00 - 07.00 น.
เช้าวันใหม่

นายสุทธิศักดิ์ หัวดอน

( หนุ่มเมืองยศ )

082-8453621
07.00 - 07.30 น.
ข่าวจากกรมประชาใัมพันธ์
ทีมงานดูแล
080-1982757
07.30 - 08.00 น.
รายการสดจาก กอ.รมน. เคารพธงชาติ
ทีมงานดูแล
080-1982757
08.00 - 09.00 น.
รายการเพือสุขภาพ
ทีมงานดูแล
080-1982757
09.00 - 12.00 น.
เพลงลูกทุ่งวันหยุด

นายสกุลชัย เหมะธุลิน

( )

081-9649157
12.00 - 15.00 น.
พื้นความเก่าเล่าความหลัง

นายหมู่ใหญ่ทองอินทร์ อินทรพานิชย์

( หนุ่มหมอแคน )

086-2230927
15.00 - 18.00 น.
เพลงดังยามคำ่

ดต.พรอุดม ศรีบุญเรือง

( บ่าวบักหุ่งเหิ่ม )

085-7565197
17.00 - 19.00 น.
วิถีธรรมะ
ร้อยโทสันต์ ชาพันธ์
080-1982757
19.00 - 19.30 น.
ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์
ทีมงานดูแล
080-1982757
19.30 - 20.00 น.
รายการสดจาก กอ.รมน. เคารพธงชาติ
ทีมงานดูแล
080-1982757
20.00 - 23.00 น.
ฟังเพลงก่อนนอนกับสาวพรภูไท

นางพรสวัสดิ์ หัวดอน

( สาวพร ภูไท )

082-8453621
@ Copyright 2014 95.75 MHz.waritradio All rights reserved.